Вулкан бездимен,cylindrical,H2m,25sec, ф38

  • Кат. номер: ES1405TS

ПИРОТЕХНИЧЕСКО ИЗДЕЛИЕ
СЦЕНИЧЕН ФОНТАН
STAGE FOUNTAIN, cylindrical, silver
Н2.0м, 30сек.1бр.
Напълно бездимен

ВНИМАНИЕ: За употреба само от лица със специализирани познания. (Фойерверки за професионална употреба.) Минималните безопасни разстояния да бъдат определени от лицензираното лице, базирайки се на параметрите посочени от доставчика.Артикула да се използва в съответствие с писмените инструкции и националните разпоредби.

Минимално безопасно разстояние: 5м.
Допустими нива на шума в дистанция: 80dB(AI)@5м
Неправилната употреба може да доведе до нараняване или пожар.
Да се съхранява на сухо и проветриво място.
Забранено за употреба от лица под 18г.

КАТЕГОРИЯ: T1

1395-T1-0431/2015

Характеристики
ВИСОЧИНА
2m
ВРЕМЕТРАЕНЕ
30sec
ЦВЯТ НА ЕФЕКТА
Сребърен

Подобни продукти