Римска свещ,L880mm,ф29mm, Evil Force

  • Кат. номер: ER3127
14,00 лв.

Римска свещ
“Силата на злото”
8 изстрела

ВНИМАНИЕ: Да се използва само на открито. Избягвайте прегради над изделието! Да не се възпламенява в близост до високи сгради,дървета,други подобни такива и до леснозапалими материали. Забийте 1/3 от римската свещ в земята или я прикрепете здраво към неподвижен предмет във вертикална позиция с фитила нагоре. Стоейки отстрани запалете фитила като отстраните предпазителя и се отдалечете на не по-малко от 25м. (Никога не заставайте над изделието!). Да не се възпламенява в близост до високи сгради,дървета или други подобни такива.Задължително е зрителите да бъдат на разстояние не по-малко от 35м. Да не се възпламенява в близост до високи сгради, дървета или подобни такива. Ако изделието не се възпламени, изчакайте 15 минути и го обезвредете с вода.

Изделието не се държи в ръка. Използва се само на открито. Неправилната употреба може да доведе до нараняване или пожар.
Забранено за употреба от лица под 18г.!


ЕФЕКТ: Червен кокос с краклинг; пурпурен и зелен божур
към звезден дъжд; зелен кокос с краклинг; розов божур

КАТЕГОРИЯ: F3

1395-F3-0131/2012

Характеристики
ИЗСТРЕЛИ
8
КАЛИБЪР
29mm

Подобни продукти