Пиратка с драскало, 3 shot, "Pirat"

  • Кат. номер: EK0203B
6,50 лв.

Пиротехническо изделие
за специални ефекти„ПИРАТ 3 гръма“
100 бр./1 кутия

ВНИМАНИЕ: Да се използва само на открито. Да не се възпламенява в близост до леснозапалими материали. Драснете запалителната глава срещу запалителна повърхност (тип драскало на кибрит) и незабавно хвърлете на зeмята, след което се отдалечете незабавно на най-малко 15 метра. Ако изделието не се възпламени, изчакайте 15 минути и го обезвредете с вода.

Не дръжте изделието в ръка след възпламеняване. Неправилната употреба може да доведе до сериозни нараняване или пожар. Да се съхранява на сухо и проветриво място, далеч от запалителни източници. Задължително да се продава в стандартна опаковка!
Забранено за употреба от лица под 18г.!

Вид на ефекта: единично звуково излъчване
Време на забавяне от възпламеняване до детонация: 4.0 - 8.0 сек.
Ниво на звука:115dB@8m.
Минимално безопасно разстояние: 8м

КАТЕГОРИЯ: P1
1646-P1-110-026-51

Подобни продукти