Пиратка,Match,1shot

  • Cat No: EK3001
2,00 лв.

Пиротехническо изделие
за специални ефекти
1гр/20 бр.
ВНИМАНИЕ:Да се използва само на открито. Да не се възпламенява в
близост до леснозапалими материали. Драснете запалителната глава срещу
запалителна повърхност (тип драскало на кибрит) и незабавно хвърлете на
зeмята, след което се отдалечете незабавно на най-малко 8 метра. Ако
изделието не се възпламени, изчакайте 15 минути и го обезвредете с вода.

Не дръжте изделието в ръка след възпламеняване. Неправилната употреба
може да доведе до сериозни нараняване или пожар. Да се съхранява на
сухо и проветриво място, далеч от запалителни източници. Задължително
да се продава в стандартна опаковка!
Забранено за употреба от лица под 18г.!

Вид на ефекта: Пиратка с три ефекта (пламък, дим и гръм)
Време на забавяне от възпламеняване до детонация: 3.1 - 5.0 сек.
Ниво на звука:115dB@8m.
Минимално безопасно разстояние: 8м

КАТЕГОРИЯ: P1
1646-P1-110-024-51

Properties
БРОЙ ГРЪМОВЕ
1
БРОЙ В КУТИЯ
20
ТИП ЗАПАЛВАНЕ
възпламенителна глава

Similar products