Пиробатерия,130sec,Ф25-30mm,122s, Gangplank

  • Cat No: EC4024/122
305,00 лв.

БАТЕРИЯ

122 изстрела 

Времетраене 130 sec

I+W-shape


ВНИМАНИЕ: Изделието съдържа два фитила (основен и резервен).Да се използва само на открито. Избягвайте прегради над изделието! Да не се възпламенява в близост до високи сгради,дървета,други подобни такива и до леснозапалими материали. Има забавяне по време на функционирането. Установете основният фитил и отстранете оранжевата обвивка.Поставете изделието върху твърда и равна повърхност и го укрепете добре.Стоейки отстрани запалете фитила от към най-отдалечения му край и се отдалечете на не по-малко от 8м. (Никога не заставайте над изделието!).В случай че изделието не успее да се задейства цялостно,изчакайте 15 мин,преди да отидете до него.УВЕРЕТЕ СЕ,ЧЕ НИТО ЕДНА ЧАСТ ОТ ТЯЛОТО ВИ НЕ Е НАД ИЗДЕЛИЕТО.Установете втория(резервен)фитил и заставайки отстрани,запалете фитила от към най-отдалечения му край и се отдалечете на не по-малко от 8м. Ако изделието не се възпламени,изчакайте 15 минути и го обезвредете с вода.Изделието не се държи в ръка.Задължителен родителски контрол. Неправилната употреба може да доведе до нараняване или пожар. Да се съхранява на сухо и проветриво място.Забранено за употреба от лица под 16г.


ЕФЕКТ: E5391- A: Брокатена корона и червено; Брокатена корона и зелено; Брокатена корона и жълто; Брокатена корона и пращене;E5340-Cake B: Златна палма и червена звезда със сребърен блясък;Златна палма и зелена звезда с червен блясък; Златна палма и лилава звезда със зелен блясък; E5314-Cake C: Червена вълна и зелено; Златна вълна и червено; Зелена вълна и лилаво; Цветна вълна и пращене;  E5342- Cake D: Брокатена корона и сребърен блясък; Върба със сребърен блясък и цветна звезда; Златна палма и зелен блясък; Върба с червен блясък и синьо; Пращяща върба и червено, зелено и синьо;

КАТЕГОРИЯ: F2   

1008-F2-69259697

E5340, CAT F2, 1008-F2-69253466;

E5342, CAT F2, 1008-F2-69253466;

E5391, CAT F2, 1008-F2-69253463;

E5314, CAT F2, 1008-F2-69253463;

Properties
ВРЕМЕТРАЕНЕ
130sec
ИЗСТРЕЛИ
122
КАЛИБЪР
25-30mm

Similar products