Димка,L140mm,Ф24mm, Jumbo,orange

  • Кат. номер: EO3718O
11,00 лв.

ДИМКИ“Джъмбо”

3 бр. 


ВНИМАНИЕ: За използване на открито само при скорост на вятъра по-малка от 5m/s.НЕ вдишвайте дима!Винаги носете предпазни очила и ръкавици!Поставете изделието на земята, запалете фитила и незабавно се отдалечете на безопасно разстояние от най-малко 5 метра.Уверете се, че продуктът няма да се преобърне при използване.НЕ ДРЪЖТЕ в ръка след запалване! 
Зрители, животни, прозорци и други предмети трябва да бъдат отдалечени на най-малко 5 метра настрани от изделието при използване.Не палете изделието, ако не можете да контролирате точно отсъствието на хора в рамките на безопасното разстояние за изстрелване и/или зоната на опасност!Забавяне до ефекта: 4-8 сек.


Информация за съхранение: Съхранявайте изделието на сухо, тъмно място, при температури под 50 ° C, далеч от лесно запалими предмети и източници на топлина. Пренасяйте внимателно.

Изхвърляне: Ако елементът не се задейства  след запалването, изчакайте 15 минути, след това го поставете в кофа с вода в продължение на най-малко 48 часа и го върнете на търговеца.

Унищожаване: Унищожаване съгласно националните закони за рециклиране или връщане на вносителя.Ниво на звуковото налягане: 20-40dBA@8m
Неправилната употреба може да доведе до сериозни наранявания.Забранено за употреба от лица под 18г.

ЕФЕКТ:  Оранжев цвят-40сек.                                                       

КАТЕГОРИЯ: P1                                             

1395-P1-0139/2012

Подобни продукти