Бенгалски огън,gold,L25cm,12/10/8

  • Кат. номер: Е131C
2,00 лв.

БЕНГАЛСКИ ОГЪН 
8 бр.

Времетраене 55 сек.

ВНИМАНИЕ:Може да се използва в закрити помещения. Използвайте поотделно над негорима повърхност. Запалете горния край на изделието (покрит с пиротехническа смес) от към най-отдалечения му край. Дръжте изделието далеч от тялото и от запалими материали. Има опасност от падане на горящи частици.Не вдишвайте дима. Ако след използване изделието продължава да е много горещо, го сложете например в кофа с вода.Изделието може да се държи в ръка.Задължителен родителски контрол! Неправилната употреба може да доведе до нараняване или пожар. Да се съхранява на сухо и проветриво място.Задължително да се продава в стандартна опаковка.
Забранено за употреба на лица под 12 год.

ЕФЕКТ: ИСКРИ В ЗЛАТНО!

КАТЕГОРИЯ: F1

1008–F1–6924662

Характеристики
Размер
25cm
Ефект
Златни искри
Времетраене
55sec
Брой
8

Подобни продукти